3 decembrie 2023

GS NEWS

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Discriminarea populației din Comuna Vidra pe criteriul de toleranță crescută la gunoaie. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Ștefan Thuma, reclamat la CNCD

Hubert Ștefan Thuma, Președintele Consiliului Județean Ilfov și Adrian Vigheciu, Directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, sunt reclamați la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării de mai mulți cetățeni din Comuna Vidra din cauza unui tratament diferit, nedrept, asupra acestora.

Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere.

În majoritatea țărilor democratice există legi împotriva discriminării, iar egalitatea de tratament este în general garantată de Constituție. Cu toate acestea, fenomenele de discriminare există și în absența unor legi pro-discriminare, și împotriva eforturilor legislative de combatere a fenomenului.

Acesta este si cazul discriminării făcute de Hubert Ștefan Thuma față de o categorie de cetățeni din comuna Vidra, mulți dintre ei aparținând etniei rome, care au fost categorisiți de acesta ca nefiind reticenți la gunoaie comparativ cu locuitorii din alte zone din județul Ilfov, în contextul unei hotărâri a Consiliului Județean Ilfov privind amplasarea unei gropi de gunoi în bazinul legumicol Vidra. Plasarea unei gropi de gunoi într-o localitate presupune o reticență și un disconfort greu de acceptat de către populație iar perspectiva traiului și al creșterii familiei și copiilor lângă munții de gunoaie generează ură, nemulțumiri și revolte greu de imaginat. În cadrul hotărârii nr. 118 din data de 27.04.2023 a Consiliului Județean Ilfov președintele a afirmat în scris și a semnat documente în acest sens respectiv că populația din Vidra nu este atât de reticentă la amplasarea gropii de gunoi față de populația din alte zone. Prin această reticență, de fapt, se subliniază că populația din Vidra suportă mai mult gunoaiele, mirosurile și poluarea decât alte categorii de populație și pot fi îmbolnăviți fără să riposteze prea mult cum ar fi putut riposta alți locuitori din alte zone mai selecte din Ilfov. Atașăm pagina din documentația Consiliului Județean cu afirmația în discuție.

În România, potrivit legii nr. 324 din 14 iulie 2006, prin “discriminare” se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Cetățenii discriminați din comuna Vidra au sesizat Consiliul pentru combaterea discriminării prin petiția atașată ajunsă la redacția noastră.

Dreptul de a nu fi supus discriminării, ca drept fundamental al omului, operează în primul rând în relația dintre individ și stat. Prin urmare, obligația de a nu discrimina se impune cu prioritate tuturor autorităților și agenților statului.

Prin urmare Hubert Thuma trebuie să facă diferențierea între discuțiile private și  discursul public de la tribuna Consiliului Județean Ilfov  și să răspundă în fața legii pentru afirmațiile publice la adresa unei categorii de populație care este la fel de reticentă la gunoaie, poluare și chiar la mizeria venită public din partea președintelui Consiliului Județean Ilfov.

Print Friendly, PDF & Email