5 decembrie 2023

GS NEWS

Ziar independent al românilor de pretutindeni!

Preşedintele Iohannis solicită reexaminarea legii privind extinderea vânării cormoranului mare pe tot parcursul anului

Foto: Agerpres

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care se specifică că perioada de vânătoare a cormoranului mare este extinsă de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului.

Actul normativ are în vedere  modificarea anexei nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi a fost transmisă preşedintelui Iohannis în vederea promulgării pe 6 iunie.

“Apreciem că extinderea intervalului de vânare a cormoranului mare pe tot parcursul anului, deci inclusiv în perioada de reproducere, este susceptibilă de a afecta această specie prin vulnerabilizarea puilor, precum şi alte specii de păsări. Cormoranul mare trăieşte/ cuibăreşte în strânsă legătură cu alte specii de păsări, unele dintre ele cu regim special de protecţie conform Directivei 2009/147/CE. Vânarea cormoranilor mari în timpul sezonului de cuibărit poate afecta negativ aceste păsări şi, în mod special, pelicanul creţ sau cormoranul mic. În ceea ce priveşte cormoranul mic, există în procesul de vânătoare un risc crescut de confundare cu cormoranul mare”, a declarat preşedintele Iohannis în cererea de reexaminare.

Şeful statului menţionează că, prin Legea 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, specia Phalacrocorax carbo sinensis (cormoranul mare) a fost introdusă în Anexa nr. 1 la litera B “Păsări” din Legea 407/2006, cu o perioadă de vânătoare stabilită în intervalul 1 septembrie – 28 februarie. Ulterior, prin Legea 171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Anexa nr. 1 a fost modificată, păstrându-se perioada de vânare pentru această specie, dar s-a introdus o nouă rubrică care, pentru specia Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis) a stabilit o cotă 0.

Preşedintele Iohannis arată şi că, la nivel european, Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva “Păsări”, se referă la conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre în care este aplicabil tratatul, inclusiv la această specie (cormoranul mare), şi reglementează protejarea, gestionarea şi controlul asupra acestor specii. De asemenea, stabileşte normele pentru exploatarea acestora.

Print Friendly, PDF & Email